Aixopluc

AIXOPLUC

per a professionals

Venim de treballar en condicions informals
sobre la base d’una xarxa de col·laboració preexistent.

Trobem fonamental seguir cuidant aquesta xarxa
intecanviant feines i coneixements
amb altres professionals externes a la cooperativa.

Alhora volem posar les bases i fonaments necessaris
per apuntalar la futura cooperativització de les seves feines.

SOM PALETES DE BARRI

forjant eines de transformació!

Experiència

EXPERIÈNCIA I VISIÓ HOLÍSTICA

Torna

Visió Holística

Som professionals amb recorregut.
La nostra és una cooperativa jove constituïda per donar un salt endavant en les nostres carreres professionals. Després d’anys d’aprenentatge i pràctica directa en el mercat general va arribar el moment de consolidar les nostres pràctiques en un mercat social.

Tenim clar d’on venim.
Alhora totes comptem amb l’experiència que ens ha aportat participar durant anys en diferents projectes d’acció comunitària i d’intervenció als barris. O el que es podria traduïr com a “jugar a les casetes” en diferents espais okupats de Barcelona.

Veiem cap on anem.
La complementarietat del nostre equip ens permet fer un seguiment integral dels vostres projectes. Des de les primeres propostes fins a l’escombrada final. Això ens permet anticipar-nos als problemes per evitar-los o gestionar-ne la millor sortida.

Ferreria

Torna

Estructures

Torna

Forja decorativa

Torna

Tancaments

Torna

Mobiliari

Reformes

REFORMES INTEGRALS

Realitzem tots els processos vinculats a la reforma i restauració d’immobles

>> Veure totes les reformes

Compromís

Mínim impacte ambiental

Transparència

Visió crítica

El nostre objectiu és sortir de la precarietat del sector,

tot abordant les nostres inquietuts i el nostre

COMPROMÍS

amb la transformació social i el medi ambient.

Torna

Visió crítica

LA PALETA partim d’una visió crítica amb la realitat que ens envolta.
Volem intervenir-hi treballant amb les nostres mans per a la transformació social.

L’accessibilitat pel veïnat en situació vulnerable és una de les nostres prioritats.
Som sensibles a la pobresa femenina que inunda la nostra ciutat i a les dificultats de la gent gran i cerquem millorar-ne la seva qualitat de vida.

L’eficiència energètica i la salubritat dels pisos com a dret bàsic.
Apostem per unes llars ben higienitzades, ventilades i aïllades tèrmicament.
El comfort tèrmic del futur passa per tenir uns habitatges amb consum mínim.

El nostre és un projecte sense ànim de lucre.
No aspirem a un gran creixement econòmic, però si fer viables un llocs de treball estables i no precaritzats. La nostra prioritat serà el benestar de les sòcies.

Torna

Transparència

Bàsicament parlem clar!
Volem fer obres amb sentit i que ajudin als veïns i veïnes a viure millor. Entenem que una reforma ha de ser quelcom més que un caprici estètic.

Proposem solucions alternatives quan ho creiem convenient.
Per exemple, un terre antic pot tornar a lluir, no és necessari posar-hi parquet.

La importància dels acabats.
Fem obres pràctiques, econòmiques, però no per això oblidem la bellesa. Ens agrada demostrar que ens apassionen els petits detalls i diuen de nosaltres que cuidem els acabats.

Torna

Mínim impacte ambiental

Estem convençudes que som interdependents i ecodependents.
Vivim una època d’emergència planetària en la que estalviar recursos esdevé vital.

Tenim especial cura amb la gestió de residus i optem pel reciclatge de materials.
Sempre que sigui possible proposem l’us de materials de segona mà. El reciclatge i l’aprofitament de materials ja existents és primordial per evitar deixalles i producció supèrflua.

Creiem que reparat millor que nou.
La perícia que ens dóna l’experiència ens permet en molts casos oferir solucions que no passin per substituïr els elements antics sinó per reparar-los.

Minimitzem l’ús del vehicle privat.
Procurem racionalitzar els viatges amb materials i maquinària. Sempre procurem aprofitar els serveis d’entrega dels proveïdors.
Això ens permet poder arribar a l’obra en bicicleta o transport públic, així com propiciar un entorn més silenciós, menys estressant i amb més espai per a les persones.

Horitzontalitat

Funcionament assembleari

Política de cures

Relació amb els clients

Som un projecte d’autoocupació que propugna la

HORITZONTALITAT

en la presa de decissions.

Torna

Relació amb clients

A cada projecte de reforma ens agrada aprendre i escoltar al veïnat en pla d’igualtat, tot aportant els nostres consells.
Promovem la participació activa del veïnat en els projectes que modifiquen els seus habitatges.

Les vostres obres han de durar.
Per això sempre us recomanarem quins són els materials idonis per a cada cas.

Torna

Política de cures

Les cures les posem al centre de la nostra activitat.
Fem trobades específiques per a resoldre possibles conflictes dins l’equip.

Eficiència VS Presentisme.
Les jornades maratonianes minven la salut física i psíquica. Per això posem la vida al centre ajudant a conciliar el treball amb les necessitats personals.

La conciliació de la feina amb les nostres llars.
Apostem per una responsabilitat compartida en la cura de les nostres llars. Posem les mesures i horaris perque això sigui estructuralment possible.

Torna

Funcionament assembleari

Les decissions referents a l’organització del treball les prenem en assemblea.
Tot i així, sempre tenim en compte l’expertesa de cada membre en el seu àmbit de treball en particular. L’experiència és un dels valors de les nostres sòcies.

Treballar plegades ens ha servit per aprendre les unes de les altres.
Hem fomentat l’intercanvi de coneixements entre nosaltres per tal de reforçar l’equip i créixer personalment ampliant destreses.

Fonaments

Arrelament al territori

Economia feminista

Una cooperativa no surt del no res,

ni es comença per la teulada!

CALEN UNS BONS

FONAMENTS

Torna

Economia Feminista

El nostre sector és un bastió masculí però ens enorgullim a demostrar que aquesta és una realitat que pot transformar-se.
Cadascú té una expertesa però totes coneixem l’ofici de les altres i podem col·laborar-hi en peu d’igualtat. La ferrera, paleta i arquitecta aprenem mútuament i cooperem sense establir diferències de tracte. Així ens mostrem també de cara en fora.
Com a equip horitzontal dificultem que apareguin relacions de poder, incloses les masclistes.
Cal remarcar que actualment som majoria de dones i que vetllarem per continuar així si s’amplia la plantilla. Volem que la nostra experiència serveixi per a animar dones joves a escollir oficis relacionats amb la construcció.
Facilitarem l’imprescindible treball de cures entre nosaltres i a les nostres llars amb horaris adequats i condicions que facin possible la conciliació.

Torna

Arrelament al territori

La paleta vol contribuir a reactivar la vida dels barris.
Fem accessibles les petites i necessàries obres de reforma al veïnat precaritzat.
Intercanviem serveis i coneixements amb altres porjectes de l’ESS.
Sempre que sigui possible adquirim les eines i els materials a través de cooperatives o botigues locals.
Altruistament hem realitzat tallers amb col·lectius i centres socials.
Fomentem l’aprenentatge comunitari mitjançant cursos d’autoreparació, d’electricitat, lampisteria, etc.
Pensem mantenir-nos en una àrea accessible al transport públic.
Un dels nostres objectius és minimitzar el transport de material i eines en vehicles privats de la cooperativa.

Descripció

LA PALETA som una cooperativa de treballadores de la construcció. Tenim experiència tant en el disseny com en el desenvolupament de l'obra. Des dels tràmits a la darrera pintada.

Escala

1:3

Contacte
625702410
Aixopluc
Experiència
Ferreria
Reformes
Compromís
Horitzontalitat
Fonaments
Torna

Contacte

Hola!

Per una mirada del món menys vertical.

Gira el teu terminal plis!