Porta de servei

Porta de servei amb ventilació per a instal·lacions.
Fet a mà