Pantalla de làmpara industrial

Realitzades a partir del reciclatge de llaunes d’oli industrial.
Fet a mida