Escala amb tarima

Estructura metàl·lica i escales fetes amb planxa de ferro.
Fet a mida